Suksess med IKT i offentlig sektor

​Offentlig sektor investerer hvert år for milliarder av kroner i utvikling og forvaltning av IKT-løsninger. Noen investeringer gir god avkastning i form av bedre tjenester eller høyere effektivitet, mens andre resulterer i lite eller ingen nytte. En nylig gjennomført undersøkelse viser at 10-15 % av alle prosjekter stoppes før de leverer noe som helst. Potensialet for bedre utnyttelse av offentlige IKT-prosjekter er dermed stort. SMIOS er et forskningsprosjekt som har som mål å identifisere suksessfaktorer i vellykkede offentlige prosjekter.

SMIOS-prosjektet* har som hovedmål å styrke offentlig sektors evne til å lykkes bedre med digitalisering av tjenester og andre IKT-støttede aktiviteter. Prosjektet vil fremskaffe og spre kunnskap om suksessfaktorer, basert på erfaringer fra mer enn 100 gjennomførte IKT-prosjekter. Erfaringsinnhenting vil omfatte områdene nyttestyring, konseptvalg, anskaffelsesprosesser, samarbeidsprosesser kunde-leverandør, avtaleformer, prosjektstyring, utviklingsmetoder, kvalitetssikring, porteføljestyring og forvaltning av IKT-løsninger. Så vidt vi vet, vil dette være den største undersøkelsen av denne typen noensinne gjennomført i Norge.

Resultater fra SMIOS vil foreligge i form av anbefalinger på alle de nevnte områdene, inkludert anbefalinger i forhold til behov og prosesser for å sikre god IKT-kompetanse hos offentlig sektor som kravstiller, oppdragsgiver, prosjekteier og produkteier. Prosjektet vil utarbeide veiledere og materiell for å bygge viktig kompetanse og verktøy/støtte for å bedre prosjektgjennomføring i offentlig sektor. Prosjektet vil i særlig grad fokusere på å fremskaffe kunnskap og veiledere for hva som sikrer at IKT-investeringer gir god nytte.

SMIOS er forankret i målet om å styrke forskningsbasert læring og innovasjon i offentlig sektor ved å bidra til at IKT-investeringer leder til planlagt nytte, og at offentlig sektor blir en krevende og kompetent kunde på IKT-siden. Det er i tillegg en målsetning å fremskaffe og spre prosessinnovasjoner for god styring av IKT-prosjekter.

SMIOS er et forskningsprosjekt ved Simula Research Laboratory og er ledet av professor Magne Jørgensen. SMIOS har samarbeidspartnere fra SPK, Politidirektoratet, Sykehuspartner, Lånekassen, Posten, UDI, Oslo Kommune, NSB, NAV og Difi. I tillegg vil prosjektet involvere medlemmer i HIT-nettverket, som er fra både privat og offentlig sektor. Prosjektet er finansiert av Regionale Forskningsfond, og har en tidsramme på 3 år.

 

*SMIOS er kortform for “Suksess med IKT i offentlig sektor”