Kjernegruppen

Magne JørgensenMagne Jørgensen er forsker ved Simula Research Laboratory, professor ved Universitetet i Oslo og rådgiver hos Scienta. Jørgensen er svært interessert i IT-ledelse og styring og har forsket på prosjektplanlegging, leverandørvalg, utviklings-prosesser og kontraktsformer i mer enn 10 år.

 

Jørgen PetersenJørgen Petersen er administrerende direktør i PROMIS AS. Han har 30 års erfaring innen prosjektledelse, kontraktsforhandlinger, kvalitetssikring og rådgivning ved utvikling og innføring av IT-systemer.

 

 

Kjetil StrandKjetil Strand er ansatt i Verdix. Strand jobber med rådgiving innen smidig systemutvikling, nyttestyring, usikkerhetsstyring, prosjektledelse, kontrakter og kontinuerlig forbedring.

 

 

Stein Grimstad er konsulent i Scienta AS. Hans faglige interesserer inkluderer kravanalyse, kostnadsestimering, arkitektur, utviklingsprosser og leverandøroppfølging.

 

 

Marit Rossnes er leder for Gyldendal Digital. Hun har 15 års erfaring som prosjektleder, funksjonelt ansvarlig og interaksjonsdesigner i IT-prosjekter fra Bekk Consulting og Aschehoug.

 

 

Jon er seniorkonsulent og partner i Kreyer AS, og er til daglig løsningsarkitekt og rådgiver for sine oppdragsgivere. Han har siden 2000 jobbet med å utvikle og designe robuste og brukervennlige systemer, bl.a. som sjefskonsulent og enhetsleder i BEKK, og som forsker ved Universitetet i Oslo.Jon Grov driver konsulentselskapet Gauge AS, og er til daglig løsningsarkitekt og rådgiver for sine oppdragsgivere. Han har siden 2000 jobbet med å utvikle og designe robuste og brukervennlige systemer, bl.a. som sjefskonsulent og enhetsleder i BEKK, og som forsker ved Universitetet i Oslo.

 

Parastoo Mohagheghi jobber i dag som seniorrådgiver ved NAV IKT i Oslo. Før det har hun jobbet som forsker ved SINTEF IKT, hun har forsket og undervist ved NTNU og jobbet med arkitektur og prosesser i Ericsson. Hun er interessert i problemstillinger knyttet til systemutvikling, programvarekvalitet, digitalisering av offentlig sektor og styring av IT-prosjekter.

 

Kjetil Moløkken-Østvolder er daglig leder i konsulentselskapet Project Economics, og  CEO i Upwave. Han har spisskompetanse på planlegging, kvalitetssikring og ledelse av komplekse IT-prosjekter.

 

 

Elin Kristine Fjørtoft er statsviter og jobber i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Hun jobber med kompetanseutvikling i digitaliseringsarbeid, både overfor toppledergrupper, prosjekteiere og prosjektledere. Før hun begynte i Difi har hun 10 års erfaring fra reformarbeid og digitaliserings-prosjekter i offentlig sektor.

 

Lars GrothLars Groth har bygd opp Institutt for informatikks masterprogram i IT og ledelse. Han er organsasjonssosiolog med dr. grad i IT og organisasjon fra NHH, og har organisasjon og bruk av informasjonsteknologi som spesialfelt. I tillegg arbeidet han i 30 år med IT-prosjekter som konsulent, hovedsakelig med systeminnføring, kvalitetssikring og IT-strategi. Han er nå professor II på Institutt for informatikk ved UiO.

Per Morten Ek leder det sentrale prosjektledermiljøet i Skatteetaten og er også ansvarlig for Skatteetatens metodeverk for prosjekter.  Ek var tidligere med å starte konsulenthuset Avenir, jobbet mange år som prosjektleder i Avenir og Steria, før han begynte i Skatteetaten i 2007.

 

mette gjertsenMette Gjertsen jobber som prosjektleder og er fagansvarlig for forretnings-støtte i Statens Pensjonskasse. Er særdeles opptatt av samhandling mellom forretning og IT slik at forretningsverdi er i fokus.

 

 

 

marte-skardMarte Skard jobber i PwC Consulting. Hun har mange års erfaring fra offentlige reformer hvor endring og effektivisering med et stort innslag av IKT er fellesnevner. Skards hovedfokus er hvordan IKT utnyttes for å skape forretningsverdi.

 

 

Jo Hannay er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt og Simula Research Laboratory. Han jobber med smidig nyttestyring, simulering for ledelsestrening, IKT-strategi for Forsvarssektoren og sky- og tjeneste-orientert arkitektur for simuleringsbasert trening og analyse.

 

André Vogt driver Scienta Project Management AS som er et datterselskap av Scienta AS. Han har over 20 års erfaring med prosjekteierstyring, -ledelse og -bistand fra medium og store IT-prosjekter og – programmer. Dette i forbindelse med utvikling og innføring av ny forretningskritisk teknologi. Faglige interesser er for tiden særlig nyttestyring, samt smidighet og effektivitet i prosjekter.