Arrangementer og aktiviteter

HIT arrangerer seminarer og workshops der egne ressurser og inviterte kompetansepersoner deltar og bidrar med innhold. I tillegg gjennomføres diverse undersøkelser på ledelse og styring av IT-prosjekter for avdekke ”best practice”, samt ulike forskningsprosjekter og innovasjonsaktiviteter på utvalgte temaer som er sentrale for nettverket.

Neste HIT-seminar vil være 7.mars 2018 kl.08:30-11:10 (frokostservering 08:00-08:30) , på Teknologihuset, Pilestredet 56, 0167 Oslo.
Tema denne gangen er “Nytte og kostnadsstyring av IT-prosjekter i en usikker verden”.
For mer informasjon og påmelding se her.

For mer informasjon og oppdateringer meld deg inn i HIT-gruppen på LinkedIn https://www.linkedin.com/groups/8530466.

Seminarene arrangeres med støtte fra Regionalt Innovasjonsprogram, Akershus Fylkeskommune, og Virkemidler for regional FoU og innovasjon (VRI) Oslo-Akershus

Se her for oversikt over tidligere gjennomførte åpne arrangementer


People at the conference