Om HIT

HIT er et nettverk med fokus på IT-styring og ledelse for aktører i hovedstadsregionen. Nettverket består for tiden av over 50 personer fra IT-firmaer, rådgivningsfirmaer, utdanningsinstitusjoner, offentlige aktører og IT-kunder med interesse for IT-styring og ledelse. IT-styring og ledelse omfatter både leverandør- og kundesiden, samt temaer relatert til strategiske, forvaltningsmessige og prosjektrelaterte utfordringer.

Kjernegruppen for nettverket består av personer fra Simula Research Laboratory, Difi, Gyldendal, Promis, Scienta, Statens Pensjonskasse, pwc, Gauge, Project Economics, Universitetet i Oslo, Toll, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Skatteetaten og NAV.

Ønsker du å bli medlem? Meld deg inn i vår LinkedIn-gruppe.

Hva ønsker vi å oppnå i HIT?

 • Øke kompetanse hos medlemmene
 • Legge til rette for erfaringsdeling
 • Fremskaffe ny kunnskap i samarbeid med forskere
 • Bedre opplæring og utdanning i IT-styring og ledelse
 • Samarbeid i nettverket for å styrke konkurranseevne
 • Samarbeid mellom medlemmer på søknader om forsknings- og innovasjonsmidler

 

Faglig fokus

HIT-nettverket er engasjert i de fleste temaer som er relatert til IT-styring og ledelse, og i oppstartsfasen med et spesielt fokus på nyttestyring. Eksempler på temaer er:

 • Hvilke IT-prosjekter bør startes og på hvilket beslutningsgrunnlag bør avgjørelsen tas?
 • Hva skal til for å lykkes (bli bedre på å hente gevinster/nytte) med arbeidet med økt digitalisering i offentlig sektor?
 • Hvordan styre IT-prosjekter slik at nytten av investeringene optimeres (hvordan få mer nytte av IT-systemene som lages)?
 • Hvordan analysere og kommunisere usikkerhet ved kost/nytte-analyser for ulike investeringsalternativ?
 • Hvordan få god nyttestyring i offshorings-sammenheng (prioriteringer og beslutningsgrunnlag for prioriteringer)?
 • Sikre spredning av kunnskap/gi opplæring slik at IT-aktører, inkludert topp-ledelse, blir bedre på nyttestyring.